Çözümler

Otomasyon Sistemleri & Çözüm Adımları

Odesa enerji Çözümlerimiz

Güneş Enerji Sistemleri

Güneş enerjisi sistemlerimiz, çevresel farkındalığı arttırmayı ve enerji faturalarını düşürmeyi amaçlamaktadır. Endüstriyel ve evsel müşterilerimize, güneş enerjisi panelleri, akıllı kontrol sistemleri ve batarya depolama çözümleri gibi yenilikçi teknolojiler sunarak, enerji ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunuyoruz.

Güneş enerjisi ile ilgili çözümlerimizi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak özelleştiriyoruz. Projelerimizin tamamlanmasından sonra, müşterilerimize sunulan hizmetlerimizle birlikte, güneş enerjisi ile ilgili çözümlerin nasıl kullanılacağına dair eğitim ve destek sunuyoruz.

Solar power plant engineer makes a visual inspection of solar panels
Solar panel installer installing solar panels on roof of warehouse
Little girl with protective helmet and reflective vest holding photovoltaics solar panel
Mother with her little daughter near their house with solar panels. Alternative energy, saving

ENERJİ SCADA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

SCADA sistemlerinin kurulum amacı; enerji dağıtım sisteminin sinyallerini ve ölçüm değerlerini bir SCADA merkezine transfer etmek, sistemin kumanda ve kontrolünü bu merkezden bir arayüz ile gerçekleştirmektir. Bu şekilde zamandan ve işgücünden tasarruf sağlamak, sistemin güvenirliliğini arttırmak, manevra zamanını azaltmak, geçmişe dönük arıza ve ölçüm değerlerine ilişkin analizlerin yapılabilmesi sağlamaktır. Otomasyon sistemleri vasıtasıyla insan hataları olmadan saha elemanları doğru bir şekilde kontrol edilebilir ve çok daha güvenli, risksiz çalışma olanakları sağlanır.Bu sistemler ile enerji yönetimi ve işletilmesi, çok daha az eğitimli personel ile hızlı, kolay ve etkili bir şekilde sağlanılır. Sistemdeki ekipmanlar otomasyon sistemi ile sürekli olarak izlenilebilir, böylece bu arızaların kaynağı, nedeni, yeri ve zamanı hakkındaki bilgiler kesin olarak belirlenebilir ve zaman kaybetmeden düzeltilebilir.

SCADA ve Enerji Otomasyonu İle Sunulan Hizmetlerimiz


• SCADA ve Otomasyon sisteminin projelendirilmesi,
• Trafo merkez bilgilerinin EDAŞ
SCADA sistemine aktarılması,
• Trafo merkezleri için kontrol, izleme, kayıt, alarm, grafik ve raporlama,
• IEC 61850, DNP3, IEC 60870-5 104, IEC 60870-5 101, Modbus RTU/TCP protokolleri ve SCADA uygulamaları,
• Koruma rölelerinin izlenmesi ve kontrolü,
• Enerji analizörlerinin izlenmesi,
• Arıza tespiti,
• Uzaktan bağlantı hizmeti,
• Enerji otomasyonu alanında danışmanlık hizmetleri,
• Test ve devreye alma.

GES BAKIM VE ONARIM HİZMETİ

Güneş enerji santrallerininin verimli bir şekilde çalışması ve santral ömrünün uzun olması için ortaya çıkabilecek problemlerin hızlı bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Odesa Enerji olarak amacımız tesislerinizin en ekonomik ve verimli şekilde işletilmesini sağlamak, elektrik üretimini en üst düzeyde tutmak için gerekli tüm tedbirleri alarak kapasitenin tam olarak değerlendirilmesini sağlamaktır.

BAKIM & ONARIM HİZMETLERİMİZ


• Kablo kanalları ve kabloların genel durumunun kontrol edilmesi,
• Dizilerin, invertörlerin ve panellerin elektriksel bağlantı kontrolleri,
• Inverter üretimindeki kayıp ve kaçak hatalarının belirlenmesi.
• DC gerilim ölçümleri,
• Panellerin taşıyıcı sisteme bağlantılarının mekanik kontrolü,
• Topraklama ölçümleri,
• Sigortaların ve kaçak akım rölelerinin kontrolü,
• Orta gerilim hücrelerinde kumanda sisteminin kontrolü,
• Transformatör yağı kontrolü ve değişimi,
• Orta ve alçak gerilim kablo başlık kontrolü,
• XLPE kablo kontrolleri,
• Redresör kontrolü,
• Yıldırımdan korunma sistemlerinin ölçümleri,
• Saf su ile panel temizliği,
• Yapılan işlemlerin müşteriye raporlanması.

EPC GES Hizmetleri
Endüstriyel Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santrallerinin Projendirilmesi ve Kurulumu

Çatı üstü güneş enerji santrali uygulamaları; organize sanayi bölgeleri, depolama alanları, tarım ve hayvancılık tesisleri, büyük ticari binalar (alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, akaryakıt istasyonları) alanlarında geniş bir uygulama alanına sahiptir. İşletmenizin veya üretim tesislerinizin çatısında bulunan güneş panelleri ile dahili ihtiyaç elektriğinizi üreterek maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. Profesyonel ekibimizle bu sistemleri müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre projelendirip, kuruyoruz.

EPC GES Hizmetleri
Solar Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Kurulumu

Tarımsal alanlarda şebeke elektriği eksikliği nedeniyle tarımsal sulama fosil enerjilerle yapılır. Ancak bu tür kaynaklar maliyetli ve gürültülüdür. Sürekli ek yakıt maliyetleri vardır. Solar sulama sistemleri ise ekonomik, sessiz ve çevre dostu sistemlerdir. Profesyonel ekibimizle bu sistemleri müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre projelendirip,kuruyoruz.

Yeşil Enerji

"Rüzgar, su, güneş, keyifle kullanabileceğimiz sürdürülebilir enerji kaynaklarıdır."

Pano Çeşitlerimiz

 • Alçak gerilim DC panoları,
 • Alçak gerilim enerji dağıtım panoları,
 • SCADA ve RTU otomasyon panoları,
 • Elektrik sayaç panoları,
 • Şantiye elektrik panoları,
 • Otomasyon panoları,
 • Kompanzasyon panoları.

PANO TASARIM VE İMALAT

ENERJİ İZLEME SİSTEMLERİ

Enerji İzleme ve Raporlama sistem ile tesisinizin veya fabrikanızın enerji üretim ve tüketim parametreleri sürekli izlenebildiğinden enerji sarfiyatı optimize edilebilir. Sistemdeki donanımların arıza durumları SMS ve Mail yoluyla iletilerek hızlı müdahale etme imkânı sağlar. Bu veriler, yatırımcı ve EPC firma çalışanlarının bilgisine sunulduğundan şirkete rekabet avantajı sağlar.

Odesa Enerji olarak, Elektrik Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Endüstriyel Tesisler, Binalar ve diğer enerji yönetim sistemlerine ihtiyaç duyan tüm tesislere yönelik anahtar teslim enerji yönetim sistem çözümleri sunmaktayız.

Odesa Enerji olarak Enerji İzleme ve Raporlama ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Projelendirme
 • Mühendislik ve Yazılım
 • Montaj, Devreye Alma ve Kabul Testleri
 • Teknik İşletim, Bakım ve Onarım
 • Eğitim

ENERJİ RAPORLAMA SİSTEMLERİ

-Enerji Analizörü, Koruma Röleleri, Reaktif Güç kontrol rölelerinden alınan verilerin anlık ve geçmişe dönük olarak izlenmesi. Bu değerlere ilişkin alarm, trend kayıtlarının oluşturulması ve raporlanması

– Günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak ve aynı zamanda tarih aralığı seçilmesine müsait geçiş sekmeleri ile tüm enerji verilerinin veri tabanlı SQL server aracılığı ile raporlanması

– Orta Gerilim Hücreleri, Alçak Gerilim dağıtım panoları, Trafo, Jeneratör ve UPS içerisinde yer alan tüm ekipmanların uzaktan izlenmesi ve kontrolü

– İnvertör, Durum ve Alarmlarını, Anlık AC/DC Gücü, AC/DC Enerji, Giriş voltajı ve akım ölçümü, frekans, enerji ve Çalışma saati sayacını izlenebilmesi.

– İnvertörler arasında anlık üretim ve saatlik üretim verilerinin karşılaştırılması. İnvertör verimliliğini, enerji üretimine ilişkin Performans Oranını ve PV ışınımı ile kıyaslanması

–  Tesis verimi ve invertörlerin verim karşılaştırması, invertörler arasında belirlenen bir oranın üzerinde performans farkı varsa bunu bir hata mesajıyla bildirilmesi

– Kullanıcılar ve Tesis ile GPRS/GSM/ADSL gibi yaygın bir yöntemle yüksek güvenlikli SSL tabanlı iletişimin sağlanması

– Yatırımcı ve EPC firma isteklerine göre hazırlanan enerji detay raporları

– Meteorolojik hava istasyonlarının sensörlerini(Radyasyon, Anemometre, Sıcaklık, Panel Yüzey Sıcaklığı, Bağıl Nem Sensörü vb.) izlenebilmesi

– Yük Atma-Alma

-Geniş endüstriyel ve dağıtık network haberleşme protokol sürücü desteği (MODBUS, IEC 60870-5-101/103/104, IEC 61850, SNMP vb.)

-Sesli, Görsel, SMS ve Mail alarm uyarımı

-Windows, Linux, MacOS, Android ve iOS ortamlarında çalışabilmesi

-Gerçek zamanlı grafik gösterimi

-Olay ve alarm izleme

-Farklı ekran çözünürlüklerine dinamik adaptasyon

-Mobil platformlar için çoklu dokunmatik desteği

-Çoklu monitör desteği

-Web tabanlı raporlama servisleri

-Gelişmiş raporlama seçenekleri

-Farklı yetki seviyesine sahip kullanıcı gurupları

-Kullanıcıya özel alarm aboneliği

YERİNDE İNCELEME EKİPLERİMİZ