Odesa Enerji

Solutions

ENERJİ SCADA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

SCADA sistemlerinin kurulum amacı; enerji dağıtım sisteminin sinyallerini ve ölçüm değerlerini bir SCADA merkezine transfer etmek, sistemin kumanda ve kontrolünü bu merkezden bir arayüz ile gerçekleştirmektir. Bu şekilde zamandan ve işgücünden tasarruf sağlamak, sistemin güvenirliliğini arttırmak, manevra zamanını azaltmak, geçmişe dönük arıza ve ölçüm değerlerine ilişkin analizlerin yapılabilmesi sağlamaktır.

Otomasyon sistemleri vasıtasıyla insan hataları olmadan saha elemanları doğru bir şekilde kontrol edilebilir ve çok daha güvenli, risksiz çalışma olanakları sağlanır.Bu sistemler ile enerji yönetimi ve işletilmesi, çok daha az eğitimli personel ile hızlı, kolay ve etkili bir şekilde sağlanılır.

Sistemdeki ekipmanlar otomasyon sistemi ile sürekli olarak izlenilebilir, böylece bu arızaların kaynağı, nedeni, yeri ve zamanı hakkındaki bilgiler kesin olarak belirlenebilir ve zaman kaybetmeden düzeltilebilir.

Odesa Enerji olarak SCADA ve Enerji otomasyonu ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

  • SCADA ve Otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi,
  • Trafo merkez bilgilerinin EDAŞ SCADA sistemine aktarılması,
  • Trafo merkezleri için kontrol, izleme, kayıt, alarm, grafik ve raporlama,
  • IEC 61850, DNP3, IEC 60870-5 104, IEC 60870-5 101, Modbus RTU/TCP protokolleri ve SCADA uygulamaları,
  • Koruma rölelerinin izlenmesi ve kontrolü,
  • Enerji analizörlerinin izlenmesi,
  • Arıza tespiti,
  • Uzaktan bağlantı hizmeti,
  • Enerji otomasyonu alanında danışmanlık hizmetleri,
  • Test ve devreye alma.